จาระบีหล่อลื่น

     จาระบีที่ใช้หล่อลื่นสำหรับสปินเดื้ลความเร็วสูง เพื่อหล่อลื่นแบริ่งที่มีความเที่ยงตรงสูงนั้นมีความสำคัญมาก ความสะอาดของแบริ่งที่มีความเที่ยงตรงสูงนั้นมีความสำคัญมาก

     ความสะอาดของจาระบีเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดต่ออายุแบริ่ง การปนเปื้อนแม้เพียงอณูเล็กๆ ก็สามารถเริ่มขบวนการสึกหรอ ซึ่งนำไปสู่ความสูญเสียความแม่นยำและความเสียหายก่อนเวลา

     ลำดับขั้นการหล่อลื่นมีวิธีการที่แน่นอนสำหรับการเติมที่เหมาะสมปริมาณที่ต้องและวิธีการรันอินที่ดีด้วย
     จาระบีสำหรับสปินเดิ้ลจะผ่านการกรองที่ละเอียดเป็นพิเศษถึง 10-40 ไมครอน ยี่ห้อและรุ่นของจาระบีที่มักใช้กันมีตัวอย่งดังนี้

     NYE Rheolube : เป็นปิโตรเลียม โซเดียม แคลเซียมไหลซึมได้ดี ใช้กับความเร็วสูง ภาระสูง ทนน้ำช่วยป้องกันการกัดกร่อนแบบเพรตติ้ง (Fretting corrosion)

     ใช้กับอุณหภูมิสูงถึง 250 ℉ ความเร็ว dmN ที่ 650,000

     Kluber Isoflex NBU-15 เป็นอิสเตอร์ บาร์เรียมคอมเพล็ก ไม่ไหลซึม ความเร็วสูงพิเศษ ภาระปานกลาง ทนน้ำ ทนอุณหภูมิสูงถึง 250 ℉ ความเร็วสูงถึง 850,000 dmN
     จาระบีที่ผู้ผลิตแบริ่งมักใช้กันจะเป็น Nbu-in เป็นส่วนใหญ่