ลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมสัมมนาเริ่มลงทะเบียน เวลา 8.30 - 9.00

 

 

 

 

กล่าวเปิดงานสัมมนา โดย คุณวีระพันธ์ เติมวิทย์ขจร

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย อุตสาหกรรม และวิศวกรรม

บริษัท เอ็น เอส เค แบร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

คุณ วรวิทย์ อุไรเลิศประเสริฐ

ผู้จัดการ บริษัท เคเอ็น โซลูชัน จำกัด

กล่าวยินดีต้อนรับผู่ร่วมสัมมนา

 

วิทยากรให้ความรู้โดย คุณ ชัญญทัต เขื่อนขันธ์

Application Engineer Bearing & Products Engineering DEPT.

บริษัท เอ็น เอส เค แบร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

กำลังร่วมกิจกรรมตอบคำถามจากวิทยากร

 

คุณ วรวิทย์ อุไรเลิศประเสริฐ

ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมตอบคำถาม

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

ร่วมชมผลิตภัณฑ์ตามบู๊ทที่จัดไว้พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

เข้าฟังบรรยายในรอบบ่าย

 

วิทยากรกล่าวสรุปพร้อมปิดงาน

พร้อมให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีข้อสงสัยต่างๆสอบถาม

 

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิ์ภาพ

พร้อมของสัมมนาคุณมอบให้ทุกท่านที่เข้าร่วมในครั้งนี้

 

บริษัท พีที คอมโพเน้นท์ จำกัด

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้