การบำรุงรักษา


     นอกจากการหล่อลื่นที่เหมาะสมแล้วนั้น การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในหารเฝ้าดูแลสปินเดิ้ลได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เครื่องมือดังกล่าวเช่น
      การวิเคราะห์ความถี่และความสั่นสะเทือน
      การปรับสมดุล
      การตรวจวัดอุณหภูมิ

     การใช้เครื่องดังกล่าวช่วยลดปัญหาเครื่องจักรหยุดกระทันหันได้มาก ซึ่งก็หมายถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ลดลงด้วย
     จากประสบการณ์นั้นสปินเดิ้ล (เช่นในโรงงานผลิตรถยนต์) นั้นมีอายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2-3 ปี ทั้งนี้อายุอาจแตกต่างไปจากนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและอุตสาหกรรม

     ปัญหาอายุสั้นของสปินเดิ้ลมีสาเหตุหลักจากการปนเปื้อน สปินเดิ้ลบางตัวมีอายุเพียง 2-3 เดือน ขณะที่อีกหลายๆตัวยังคงใช้งานได้หลังสิบปีไปแล้ว
     สปินเดิ้ลใหม่และที่ซ่อมใหม่ก่อนนำไปติดตั้งในเครื่องจักรควรนำไปทดสอบบนแท่นทดสอบก่อนเพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการต้องถอดรื้อหากติดตั้งบนเครื่องจักรไปแล้ว