สาเหตุการเสียของบอลสกรู

 

          การชำรุดเสียหายของบอลสกรูมักจะไม่สามารถคาดคะเนได้แต่บ่อยครั้งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการทำงานที่เร่งด่วนซึ่งจะสร้างปัญหาให้ผู้ใช้งานเป็นอย่างยิ่ง

      การเสียหายเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ตั้งแต่การประกอบใส่ การติดตั้ง การหล่อลื่น และอื่นๆ  ก่อนการเสียหายมัจะมีสัญญาณต่างๆ เกิดขึ้นก่อน เช่น เสียง ความร้อน อุณหภูมิ

      สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถ วิเคราะห์สาเหตุของการเสียได้แม่นยำขึ้น

 

 

การสังเกตุอาการของบอลสกรูที่มีปัญหาต้องการซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่

 

     -  มีรอยแตกเป็นตามด รอยขีดข่วน ฯลฯ

     -  มีรอยใหม้ หรือการเปลี่ยนแปลงของสีผิวโลหะ

     -  โยกเยก หรือหลวม

     -  หลอดหรืออุปกรณ์บังคับเม็ดเสียหาย

     -  ซีลชำรุด

     -  พบเศษโลหะปนเปื้อนในหัว หรือในสารหล่อลื่นที่ใช้อยู่

     -  เสียงดังเป็นจังหวะในขณะที่เครื่องทำงาน

     -  ชิ้นงานไม่ได้ขนาดหรือความเที่ยงตรงตามกำหนด

     -  มอเตอร์ที่ใช้กำลังขับมากกว่าปกต

 

 

 

 

 

 

                            

       

                        

     

 

.......... .......... ..........